دانلود مقاله پسماند عفونی


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:محتوای فایل شامل موارد زیر است‎ :‎


پسماند بیمارستانی


پسماند عفونیپسماند بیمارستانینوک تیزشبه خانگیرادیواکتیوغیرعفونی

پسماند عفونی


نوک تیز


شبه خانگی


رادیواکتیو


غیرعفونیبرچست ها : ,,,,,,,,