دانلود تشخیص هویت براساس عنبیه چشم


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:


معرفی  

 تکنولوژی بیومتری  

 چگونگی مقایسه  

 شناسایی هویت از روی تصویر عنبیه  

 تجزیه  

 پیش زمینه   

 مژه ها وشناسایی پارازیت ها  

 نرمال سازی  

 مدل گسترده برصفحه داگمن   

 تطبیق و کد کردن   

 فیلترهای گابر  

     نتیجه گیری  

     منابع وماخذ  برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,