رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود بررسی رویه تغذيه سالم و الگوهای تغذیه در پوسیدگی دنداندانلود


شامل: 

مروری بر متون و مقالات 
 پیشگفتار 
 گروه های غذایی 

رژیم غذایی 

 راه‏های ارزیابی رژیم غذایی 

 هرم تغذیه ای 

 FFQهای خارجی و ایرانی 

 پرسشنامه‌ی بسامد غذایی FFQ 

 مروري برمقالات 

 رابطه تغذیه و سلامت دهان و دندان 

 اهداف و فرضيات 

 بیان مسئله 

 نوع مطالعه 

 فصل دوم مواد و روش ها 

 زمان و مکان اجرای تحقیق 

 حجم نمونه 

 معیار های ورود و خروج مطالعه 

 روش نمونه‌گیري 

 روش پژوهش 

 روش جمع آوري داده‌ها 

 ویژگی‌های اسکنر HP Scanjet N 

 آنالیز پرسشنامه ها 

 ثبت DMFT 

 نرم‌افزارها 

 جدول متغيرها 

 نحوه محاسبه نمایه تغذیه 

 ملاحظات اخلاقی 

 روش تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسی آماري 

 یافته ها 

 فصل سوم یافته ها 

 DMFT 

 توزیع فراوانی جنسیت 

 میزان دریافت پروتئین 

 میزان دریافت مواد مغذی 

 میزان دریافت کربوهیدرات 

 میزان دریافت چربی 

 دریافت انرژی 

 میزان دریافت فیبر 

 دریافت ویتامین E 

 دریافت ویتامین A 

 دریافت کالیوم 

 دریافت فولات 

 بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی 

 همبستگی بین DMFT و شاخص های تغذیه ای 

 مقایسه نمایه تغذیه 

 میزان دریافت قند ساده 

 فصل چهارم بحث 

 بررسی همبستگی میان DMFT با سهم دسته های غذایی و نمایه تغذیه 

 مـنـابـع 

 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 

 ضمائــم برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 70
     
print

دانلود بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی در دانشجویان

بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی در دانشجویان

دسته بندي : علوم پزشکی » دندانپزشکی 

فهرست

(1) فصل اول: مروری بر متون و مقالات... 5

(1-1) مقدمه6

(1-2) کليات: 8

(1-2-1) رژیم غذایی: 8

(1-2-2) گروه های غذایی: 8

(1-2-3) هرم تغذیه ای: 17

(1-2-4) راه‏های ارزیابی رژیم غذایی.. 19

(1-2-5) پرسشنامه‌ی بسامد غذایی (FFQ) 20

(1-2-6) FFQهای خارجی و ایرانی.. 21

(1-2-7) رابطه تغذیه و سلامت دهان و دندان: 23

(1-3) مروري برمقالات: 35

(1-4) بیان مسئله39

(1-5) اهداف و فرضيات... 40

(2) فصل دوم: مواد و روش ها 42

(2-1) نوع مطالعه: 43

(2-2) حجم نمونه: 43

(2-3) زمان و مکان اجرای تحقیق: 43

(2-4) روش نمونه‌گیري: 43

(2-5) معیار های ورود و خروج مطالعه: 43

(2-6) روش جمع آوري داده‌ها: 44

(2-7) روش پژوهش: 44

(2-8) آنالیز پرسشنامه ها 45

(2-8-1) ویژگی‌های اسکنر HP Scanjet N842045

(2-8-2) نرم‌افزارها 46

(2-9) ثبت DMFT50

(2-10) نحوه محاسبه نمایه تغذیه50

(2-10-1) جدول متغيرها: 58

(2-10-2) روش تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسی آماري: 59

(2-11) ملاحظات اخلاقی: 59

(3) فصل سوم: یافته ها 60

(3-1) یافته ها 61

(3-2) توزیع فراوانی جنسیت... 61

(3-3) DMFT62

(3-4) میزان دریافت مواد مغذی.. 63

(3-4-1) میزان دریافت پروتئین.. 63

(3-4-2) میزان دریافت چربی.. 64

(3-4-3) میزان دریافت کربوهیدرات... 65

(3-4-4) میزان دریافت فیبر66

(3-4-5) دریافت انرژی.. 67

(3-4-6) دریافت ویتامین A.. 68

(3-4-7) دریافت ویتامین E.. 69

(3-4-8) دریافت فولات... 70

(3-4-9) دریافت کالیوم71

(3-5) همبستگی بین DMFT و شاخص های تغذیه ای.. 72

(3-6) بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی.. 73

(3-6-1) میزان دریافت قند ساده 74

(3-6-2) مقایسه نمایه تغذیه75

(3-7) بررسی همبستگی میان DMFT با سهم دسته های غذایی و نمایه تغذیه76

(4) فصل چهارم: بحث... 77

(5) فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 86

(6) مـنـابـع.. 89

(7) ضمائــم.. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1): نمایه تغذیه گوشت و حبوبات...........................................................................52

جدول(2-2): نمایه تغذیه نان و غلات.....................................................................................53

جدول(2-3): نمایه تغذیه لبنیات............................................................................................54

جدول(2-4): نمایه تغذیه میوه.................................................................................................55

جدول(2-5): نمایه تغذیه سبزیجات........................................................................................56

جدول(2-6): نمایه تغذیه چربی...............................................................................................57

جدول(2-7): نمایه تغذیه کلسترول........................................................................................58

جدول(2-8): نمایه تغذیه چربی اشباع شده..........................................................................58

جدول (3-1): توزیع فراوانی نسبی و مطلق جنسیت...........................................................62

جدول (3-2): مقایسه تغییرات DMFT ...............................................................................36

جدول (3-3): میزان دریافت پروتئین ....................................................................................64  جدول(3-4): میزان دریافت چربی ................................................................................................65

جدول (3-5): میزان دریافت کربوهیدرات ...........................................................................66

جدول (3-6): میزان دریافت فیبر...........................................................................................67

جدول (3-7): دریافت انرژی.....................................................................................................68

جدول (3-8): دریافت ویتامین A  ..........................................................................................69

 جدول (3-9): دریافت ویتامینE. ...........................................................................................70

جدول (3-10): دریافت فولات...................................................................................................71

جدول (3-11): دریافت کالیوم ............................................................................................72

جدول (3-12): همبستگی DMFT و دریافت مواد مغذی ............................................73

 جدول (3-13): مقایسه سهم دسته های غذایی .............................................................74

جدول (3-14): میزان دریافت قند ساده ............................................................................75

 جدول (3-15): مقایسه نمایه تغذیه ..................................................................................76

جدول (3-16): همبستگی DMFT با نمایه تغذیه ..........................................................77

دسته بندی: علوم پزشکی » دندانپزشکی

تعداد مشاهده: 36 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:2,236 کیلوبایت

    برچسب ها: 


    برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    نظرات : 0 بازدید : 55
         
    print