دانلود تغذیه در بیماریهای کلیوی


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:تغذیه در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه های غیر دیالیزی

الکترولیت ها :

تغذیه در بیماران ESRD - « نارسایی تحت درمان با دیالیز»

پروتئین- کالری و چربی در رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز (ESRD )

رژیم غذایی در نارسایی حاد کلیه

بیماران کاتابولیک

تغذیه در سندرم نفروتیک

رژیم غذایی در بیماران دچار سنگ کلیه

رژیم غذایی در سنگ ها « پرهیز»

ورزش و بیماران دیالیزی

بیماری نارسایی کلیه

بیماری فشار خون و بیماری کلیوی

بیماری دیابت و بیماری کلیوی

افزایش چربی های خون و بیماری کلیوی

ورزش در بیماران دیالیزیبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,