دانلود مقاله بررسی موضوع کم شنوایی

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:





جزئیات و دانلود






نکات کلیدی:


رشته‌ی پزشكی شنوایی سنجی

 آسیب شناسی گفتار زبان

متخصص گوش

 پزشكی كودكان

رشد كودك و علم امراض مسری 

تشحیص اولیه و زود هنگام از دست دادن شنوایی 

N3H 

غربال گری جهانی

 JCIH 

غربال گری در نوزادان 

كم شنوایی 

 شنوایی معیوب مادرزادی 



برچست ها : ,,,,,,,,,,,,