دانلود پاورپوینت ترومای قفسه سینهبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:ترومای قفسه سینه‎ Chest trauma ‎دربرگیرنده 25%ازمرگ و میر ناشی از تروما مكانیسم ترومای نافذ ‏چاقو وگلوله ترومای غیر نافذ حوادث رانندگی همواره باید تمام مصدومین اسیب نخاعی فرض شوند مگر ‏خلاف آن ثابت شود.‏

‏ نوع تنفس علائم حیاتی، رنگ پوست، اندازه زخم عروق گردن ‏

‏ حركات دنده ها وضعیت تراشه، استفاده از عضلات كمك

ترومای قفسه سینه‎ Chest trauma

دربرگیرنده 25% ازمرگ ومیر ناشی از تروما

مكانیسم‎ :‎

ترومای نافذ: چاقو وگلوله‎ ...‎

ترومای غیر نافذ: حوادث رانندگی

همواره باید تمام مصدومین اسیب نخاعی فرض   شوند‎ ‎

مگر خلاف ان ثابت شود‎.‎

نوع تنفس، علائم حیاتی، رنگ پوست، اندازه زخم، عروق گرد ن

حركات دنده ها، وضعیت تراشه، استفاده از عضلات كمكی

وجود امفیزم، كنترل دنده ها از نظر شكستگی وحركات قرینهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,