دانلود مقاله کمردرد و راه های درمان


دانلود


مقاله شامل:


كمردرد چیست؟

وارد شدن ضربه و فشارهای مكانیكی

كمردردهای ناشی از مهارت های ورزشی

تمرینات تقویت و تثبیت كننده

حركات درمانی ویژه كمردرد

تمرینات تعادلی

كشش عضلات همسترینگ و لگن

ورزش های مفید برای بیماران مبتلا به كمردرد

حركت تمرینی مضر برای بیماران مبتلا به كمردرد

وضعیت های مناسب استراحت هنگام حملات حاد كمردرد

به كار گیری روش های طب ورزشی

عادت صحیح و غلط 

ناشی از عملكرد ستون مهره ها

پیشگیری از كمردرد

وارد شدن صدمه بر دیسك های بین مهره ای

وضعیت های نامناسب در انجام كارهای روزانه

رگ به رگ شدن كمر

كوفتگی كمر

حركات درمانی به منظور پیشگیری از بروز كمردرد در دوران بارداری

اختلالات و بیماری های زنان

درمان های رایج به هنگام بروز كمردرد زندگی روزمره در ارتباط با كمردردبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,