دانلود پاورپوینت تشخیص و پرستاری از بیماران

نوزده اسلاید پاورپوینت شامل مراقبت های پرستاری بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری  دانلود


تشخیص پرستاری

بررسی سیستم تنفس 

 بررسی سیستم گردش خون 

بررسی اندام ها 

 در بیماران NPOبررسی سطح الکترولیت ها به خصوص Na-K 

بررسی سیستم گوارش 

 در TPN از ست فیلتردار استفاده نشود و در طی اولین سی دقیقه از تزریق هر ده دقیقه علائم حیاتی کنترل شود. 

 انجام گاواژ به صورت آهسته و از طریق نیروی جاذبه زیرا تغذیه سریع باعث کرامپ و دردهای شکمی و گاهی اسهال می شود. 

بهداشت دهان و بررسی پوست بیمار 

 انفوزیون بیش از دوازده ساعت باعث رشد میکروارگانیسم ها می شود. 

مراقبت های تراکئوستومی 

مراقبت های هنگام گذاشتن لوله تراشه 

اختلال در الگوی تنفس به علت مشکلات عصبی عضلانی به صورت تنفس تند و سطحی.  عفونت ریوی در رابطه با عدم داشتن سرفه موثر به صورت تب و ترشحات چرکی و کاهش SO 

مراقبت های هنگام اکستوبه کردن بیمار

 اتساع وریدهای گردنی به خصوص در بیمارانی که به مدت طولانی بستری هستند احتمال بروز نارسایی قلبی 

 کنترل فشار خون و سایر علائم حیاتی 

 تشخیص پرستاری  

 کنترل CVP 

 احتمال آسیب به خود در ارتباط با بی قراری 

اختلال در مراقبت از خود در ارتباط با اختلال در کی شناختی به صورت ناتوانی در انجام فعالیت های مستقل روزانه زندگی. 

بررسی سیستم ادراری

 برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,